Üzenetek

Vannak csendes esték, mikor az ihlet magával ragad és a mű kibontakozik. A festőállványról hívogató hófehér papírlap megelevenedik, képpé lényegül. A fehérre fekete kerül és ránk mosolyog egy arc, elgondolkodtat egy ránc, melengeti szívünket egy hangulat, egy pillantás, mely árad felénk, hogy egy percre megálljunk a rajzok hatása alatt.

E rajzok témája az ember; az esendő, könyörgő, síró, imádkozó, nevető, szerető  – EMBER.

És ez az ÜZENET.

Tőlem Neked, tőlem Önnek. Szeretettel.
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, 
és adjon békességet néked.”
(Mózes IV. 6:24-26)

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.”
(Mózes IV. 6:24-26)

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13:34-35)

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13:34-35)

„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.
Mint az almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
 Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni;
és az ő gyümölcse gyönyörűséges ínyemnek.”
( Énekek éneke 2:2-3)

„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.
Mint az almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni;
és az ő gyümölcse gyönyörűséges ínyemnek.”
( Énekek éneke 2:2-3)

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk,
és az uralom az ő vállán lészen,
és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”
(Ésaiás könyve 9:6)

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk,
és az uralom az ő vállán lészen,
és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”
(Ésaiás könyve 9:6)

„Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak;
az anyaméh gyümölcse: jutalom.”
(Zsoltárok könyve 127:3)

„Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak;
az anyaméh gyümölcse: jutalom.”
(Zsoltárok könyve 127:3)

„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről;
hogy ne könyörüljön fián?
És ha elfeledkeznének ezek:
én terólad el nem feledkezem.”
 (Ésaiás 49:15)

„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről;
hogy ne könyörüljön fián?
És ha elfeledkeznének ezek:
én terólad el nem feledkezem.”
(Ésaiás 49:15)

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint;
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.”
 (Példabeszédek könyve 22:6)

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint;
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.”
(Példabeszédek könyve 22:6)

„Hagyjatok békét e kis gyermekeknek,
és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek;
mert ilyeneké a mennyeknek országa.”
 (Máté 19:14)

„Hagyjatok békét e kis gyermekeknek,
és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek;
mert ilyeneké a mennyeknek országa.”
 (Máté 19:14)

„Tiszteld atyádat és anyádat;és:
Szeresd felabarátodat, mint temagadat.”
 (Máté 19:19)

„Tiszteld atyádat és anyádat;és:
Szeresd felabarátodat, mint temagadat.”
(Máté 19:19)

„Bizony mondom néktek,
ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.”
 (Máté 18:3)

„Bizony mondom néktek,
ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.”
 (Máté 18:3)

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez
terelget engem. Lelkemet megvidámítja.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”
 (Zsoltárok könyve 23:1-3,6)

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez
terelget engem. Lelkemet megvidámítja.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”
(Zsoltárok könyve 23:1-3,6)

„Semmi felől ne aggódjatok,
hanem imádságotokban és könyörgéstekben
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt.”
 (Filippibeliekhez 4:6)

„Semmi felől ne aggódjatok,
hanem imádságotokban és könyörgéstekben
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt.”
(Filippibeliekhez 4:6)

„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes
a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.”
 (Példabeszédek könyve19:17)

„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes
a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.”
(Példabeszédek könyve19:17)

„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden hívlak téged, enyém vagy!”
 (Ésaiás könyve 43:1)

„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden hívlak téged, enyém vagy!”
(Ésaiás könyve 43:1)

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket.”
(Máté 11:28)

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket.”
(Máté 11:28)

„Örüljetek az Úrban mindenkor;
ismét mondom, örüljetek!”
 (Filippibeliekhez 4:4)

„Örüljetek az Úrban mindenkor;
ismét mondom, örüljetek!”
(Filippibeliekhez 4:4)

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll.”
(Jób könyve 21:25)

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll.”
(Jób könyve 21:25)

„Csodálatos előttem e tudás,
magasságos, nem érthetem azt.”
(Zsoltárok könyve 139:6)

„Csodálatos előttem e tudás,
magasságos, nem érthetem azt.”
(Zsoltárok könyve 139:6)

„Az igaz az ő barmának érzését is ismeri,
az istentelenek szíve pedig kegyetlen.”
(Példabeszédek 12:9)

„Az igaz az ő barmának érzését is ismeri,
az istentelenek szíve pedig kegyetlen.”
(Példabeszédek 12:9)

Vissza